หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
283 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์ในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ107ปีกระทรวงศึกษาธิการ
Note: จัดพิมพ์ในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ107ปีกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบสี
  ครบรอบ 115 ปีกรมป่าไม้
ครบรอบ 115 ปีกรมป่าไม้
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ 88 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2542
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ 88 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2542
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ
  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิมพ์น้อมถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา ๙๙ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิมพ์น้อมถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา ๙๙ ปี วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
284 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
95 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ทรงพระผนวช ปฐมบท
 • บทที่ 2 พระราชพิธีบรรพชาอุปสมบท
 • บทที่ 3 พระราชกรณียกิจในขณะทรงพระผนวช
 • บทที่ 4 ทรงลาพระผนวช
 • บทที่ 5 ทรงสดับธรรมะ
 • วัดบวรนิเวศวิหาร
 • พระกริ่ง ๗ รอบวัดบวรนิเวศ
 • เหรียญทรงผนวช
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
299 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช2531
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พุทธศักราช2531
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
431 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
109 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
19 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิพม์ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ84พรรษา
Note: จัดพิพม์ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ84พรรษา
หนังสือทั่วไป
82 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 3 ตุลาคม 2540
มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 3 ตุลาคม 2540
หนังสือทั่วไป
28 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจัดพิมพ์ถวายสนองพระเดชพระคูร 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560
Note: คณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจัดพิมพ์ถวายสนองพระเดชพระคูร 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
  จัดพิมพ์ในงานฉลองพระชันษา 96 ปี 3 ต.ค. 2552
จัดพิมพ์ในงานฉลองพระชันษา 96 ปี 3 ต.ค. 2552
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
  ที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองสิริราชสมบัติ50ปีและมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบรอบ30ปี
Note: ที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองสิริราชสมบัติ50ปีและมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบรอบ30ปี
หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
546 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
339 หน้า
หนังสือทั่วไป
303 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2543
Note: จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2543
หนังสือทั่วไป
175 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(24), 163 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
55 หน้า : ภาพประกอบสี ; 15 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
214 หน้า
  คณะธรรมยุตพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา 96 ปี. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
คณะธรรมยุตพิมพ์ถวายในงานฉลองพระชันษา 96 ปี. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2552
หนังสือทั่วไป
108 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
339 หน้า : ภาพประกอบสี
  View TOC
TOC:
 • พระราชประวัติรัชการลที่ 9
 • ประวัติพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
 • พระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ พระนักษัตร (ปีเถาะ หรือ 36 พรรษา) 5 ธันวาคม 2506
 • พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา 29 สิงหาคม 2508
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
89 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  จัดพิมพ์เป็รปฐมฤกษ์ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
จัดพิมพ์เป็รปฐมฤกษ์ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพประกอบ ; 16 ซม.
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
358 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ปฏิวัติ 2475
 • บทที่ 2 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • บทที่ 3 พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
 • บทที่ 4 รัฐประหาร
 • บทที่ 5 กบฎบวรเดช
 • บทที่ 6 สละราชสมบัติ
 • บทที่ 7 การสืบราชสมบัติ
 • บทที่ 8 ความเปลี่ยนแปลง
 • บทที่ 9 พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่
 • บทที่ 10 ความขัดแย้ง
 • บทที่ 11 เสด็จนิวัตพระนคร
 • บทที่ 12 กระแสความจงรักภักดี
 • บทที่ 13 กรมขุนชัยนาทนเรนทร
 • บทที่ 14 สงครามโลกครั้งที่ 2
 • บทที่ 15 สงครามอินโดจีน
 • บทที่ 16 สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • บทที่ 17 ขบวนการเสรีไทย
 • บทที่ 18 สันติภาพ
 • บทที่ 19 เสนีย์กับเอกราชไทยหลังสงคราม
 • บทที่ 20 เสด็จนิวัตพระนครครั้งที่ 2
 • บทที่ 21 โศกนาฏกรรมของชาติ
 • บทที่ 22 กรณีวรรคต
หนังสือทั่วไป
412 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  บทที่ 23 ข้อเท็จจริงในกรณีสวรรคต -- บทที่ 24 รัฐประหาร พ.ศ. 2490 -- บทที่ 25 กบฎเสนาธิการและกบฎวังหลวง -- บทที่ 26 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม -- บทที่ 27 หลังกบฎแมนฮัตตัน -- บทที่ 28 เริ่มพระราชกรณียกิจเพื่อแผ่นดิน -- บทที่ 29 การเมืองกึ่งพุทธกาล -- บทที่ 30 ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ -- บทที่ 31 รัฐประหาร 2500 -- บทที่ 32 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ -- บทที่ 33 เสด็จฯ ภาคเหนือ - ใต้ -- บทที่ 34 เสด็จฯ สหรัฐอเมริกาและยุโรป -- บทที่ 35 สรุปการเสด็จฯ ต่างประเทศ
บทที่ 23 ข้อเท็จจริงในกรณีสวรรคต -- บทที่ 24 รัฐประหาร พ.ศ. 2490 -- บทที่ 25 กบฎเสนาธิการและกบฎวังหลวง -- บทที่ 26 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม -- บทที่ 27 หลังกบฎแมนฮัตตัน -- บทที่ 28 เริ่มพระราชกรณียกิจเพื่อแผ่นดิน -- บทที่ 29 การเมืองกึ่งพุทธกาล -- บทที่ 30 ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ -- บทที่ 31 รัฐประหาร 2500 -- บทที่ 32 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ -- บทที่ 33 เสด็จฯ ภาคเหนือ - ใต้ -- บทที่ 34 เสด็จฯ สหรัฐอเมริกาและยุโรป -- บทที่ 35 สรุปการเสด็จฯ ต่างประเทศ
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 36 จอมพล ถนอม กิตติขจร
 • บทที่ 37 ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน
 • บทที่ 38 พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร
 • บทที่ 39 หลังรัฐประหาร 2519
 • บทที่ 40 พฤษภาทมิฬ
 • บทที่ 41 สมด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
 • บทที่ 42 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
 • บทที่ 43 พระเจ้าอยู่หัวกับกรุงเทพฯ
 • บทที่ 44 พระเจ้าอยู่หัวกับประชาชน
 • บทที่ 45 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • บทที่ 46 พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
 • บทที่ 47 ตุลาการภิวัฒน์
 • บทที่ 48 พระมหากษัตริษย์พระโพธิสัตว์
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
 • กิตติกรรมประกาศ
 • ประวัติผู้เขียน
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนภูมิ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
  สูจิบัติเนื่องในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวและนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2550 ท้องพระดรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
Note: สูจิบัติเนื่องในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวและนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2550 ท้องพระดรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
178 หน้า : ภาพประกอบ