หนังสือทั่วไป
62 หน้า : ภาพประกอบ

จีน / 2551

หนังสือทั่วไป
440 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
  หน้าต่างสู่โลกกว้าง
หน้าต่างสู่โลกกว้าง
หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
218 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • โหมโรง เรียนรู้อินเดียก่อนเดินทาง
 • เตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยการใช้ชีวิตในอินเดีย
 • ลัดฟ้า สู่ เดลลี
 • หัวใจแห่งซิกซ์
 • ทิเบตในดินแดนอินเดีย
 • สวิสเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
 • สู่ยอดหลังคาอินเดีย จามู แคชเมียร์
 • ทัชมาฮาล มากกว่าคำว่า...จะรักเธอจนวันตาย
 • เมืองอารยธรรมกับสายน้ำ
หนังสือทั่วไป
410 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
389 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินครคุนหมิง มณฑลยูน่าน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการต้อนรับของชาวเชียงราย
 • การศึกษาเอกลักษณ์ชนเผ่าไทยแสกแถบลุ่มแม่น้ำโขง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
533 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
486 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
560 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม
หนังสือทั่วไป
379 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, ดรรชนี ; 22 ซม.
  หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับ "เซี่ยงไฮ้" เมืองในฝันอีกแห่งหนึ่งของจีน ครบครันด้วยข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่คุณต้องการ จากย่านประวัติศาสตร์บนหาดไว่ทัน สู่ย่านตึกระฟ้าบนฝั่งผู่ตง และจากเมืองเก่าหนานซื่อสู่ชุมชนยุคเขตเช่าฝรั่งเศส ถ่ายทอดโดยนักเขียนชั้นเยี่ยม ผู้ชุบชีวิตเรื่องราวด้านประวัติศา
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับ "เซี่ยงไฮ้" เมืองในฝันอีกแห่งหนึ่งของจีน ครบครันด้วยข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่คุณต้องการ จากย่านประวัติศาสตร์บนหาดไว่ทัน สู่ย่านตึกระฟ้าบนฝั่งผู่ตง และจากเมืองเก่าหนานซื่อสู่ชุมชนยุคเขตเช่าฝรั่งเศส ถ่ายทอดโดยนักเขียนชั้นเยี่ยม ผู้ชุบชีวิตเรื่องราวด้านประวัติศา
หนังสือทั่วไป
377 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
  แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน Content : ประวัติศาสตร์ - - สาระน่ารู้ - - สถานที่ - - เยี่ยมมอง - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว
แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน Content : ประวัติศาสตร์ - - สาระน่ารู้ - - สถานที่ - - เยี่ยมมอง - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว
TOC:
 • แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน Content : ประวัติศาสตร์ - - สาระน่ารู้ - - สถานที่ - - เยี่ยมมอง - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว