หนังสือทั่วไป
182 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
416 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
233 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
viii, 221 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
194 หน้า
  นำเสนอการบริหารแบบจีนในเรื่องของการตัดสินข้อพิพาทด้วยหลักวิธีคิด วิธีสืบสวนและสอบสวน ด้วยไหวพริบ ปฏิภาณ ด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจ และบางเรื่องราวก็แสดงให้เห็นไหวพริบปฏิภาณในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการตัดสินของกระบวนการยุติธรรม หรือแม้แ
นำเสนอการบริหารแบบจีนในเรื่องของการตัดสินข้อพิพาทด้วยหลักวิธีคิด วิธีสืบสวนและสอบสวน ด้วยไหวพริบ ปฏิภาณ ด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์จีนที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจ และบางเรื่องราวก็แสดงให้เห็นไหวพริบปฏิภาณในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการตัดสินของกระบวนการยุติธรรม หรือแม้แ
หนังสือทั่วไป
(1-12), 402 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
จ, 401 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพประกอบสี
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
หนังสือทั่วไป
362 หน้า
หนังสือทั่วไป
475 หน้า
หนังสือทั่วไป
89 หน้า
  งานวิจันี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545
Note: งานวิจันี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545
หนังสือทั่วไป
207 หน้า
หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
429 หน้า : ภาพประกอบ
  โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสือทั่วไป
100 หน้า ; ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
286 หน้า
หนังสือทั่วไป
232 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ทฤษฎีทางจิตวิทยา
 • บทที่ 2 การคิดรวบยอดทางจิตวิทยาด้านบวก
 • บทที่ 3 ความคิดรวบยอดทางจิตวิทยาด้านลบ
 • บทที่ 4 แนวปฏิบัติทางธรรมะกับความคิดรวบยอดทางจิตวิทยา
 • บทส่งท้าย
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
198 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
310 หน้า
หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
319 หน้า
หนังสือทั่วไป
165 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
139 หน้า
หนังสือทั่วไป
153 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า
  ชุดขุมปัญญาจีน
ชุดขุมปัญญาจีน
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
632 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
282 หน้า
หนังสือทั่วไป
194 หน้า
หนังสือทั่วไป
221 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
194 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
194 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
282 หน้า
หนังสือทั่วไป
183 หน้า
หนังสือทั่วไป
60 หน้า ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • จุดบรรจบที่แฝงความแตกต่าง
 • ความแตกต่างที่ต้องนำมาบรรจบ
 • จากจิตวิทยาจบที่ปัญญาภาวนา.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า
หนังสือทั่วไป
214 หน้า : ตาราง ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
xii, 228 หน้า ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. สิ่งที่คุณคิดจะต้องถูกเสมอ
 • 2. เคลื่อนย้าย "ก้อนหิน" ในใจ
 • 3. ทำไมต้องถ่วงเวลา
 • 4. ตัวคุณที่อยู่ในใจเป็นแบบไหน
 • 5. ปล่อยให้น้ำตาไหลสักพัก
 • 6. มือฉันวาดใจฉัน
 • 7. ตัวหนังสือบ่งบอกคน ดูคนจากตัวหนังสือ
 • 8. เผชิญหน้าทกับข้อเสียเป็นความกล้าอย่างหนึ่่ง
 • 9. นิสัยพื้นฐานของคุณเป็นอย่างไร
 • 10. อยากเข้าใจให้มากขึ้น
 • 11. สุขทุกข์อยู่ที่ใจ
 • 12. ความรักและความเจ็บปวดจากครอบครัวแรก
 • 13. ใครกำลังชี้นำเรา
 • 14. ความฝันบอกอะไรแก่เรา
 • 15. ปล่อยคนอื่นก็เหมือนปลือยตัวเอง
 • 16. บ้านควรมีความอบอุ่นเพียงใด
 • 17. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีความสำคัญมากแค่ไหน
 • 18. ในบ้านใครเป็นผู้นำ
 • 19. ในบ้านคุณเป็นลูกคนที่เท่าไร
 • 20. ครอบครัวยกกำลัง N จะแก้อย่างไร
 • 21. ชีวิตก็มีจังหวะเช่นกัน
 • 22. ใครสมควรรับผิดชอบต่อชีวิตเรา
 • 23. ในใจของใครไม่มีความลับ
 • 24. การนอกใจเป็นความสุขหรือความทุกข์
 • 25. ความสุขคืออะไร
 • 26. หากใจเธอเบ่งบาน ลมเย็นจะพัดมา
หนังสือทั่วไป
363 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยากับการพัฒนาตน -- บทที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาตน -- บทที่ 3 ปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยา -- บทที่ 4 ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา -- บทที่ 5 ธรรมชาติของมนุษย์กับการพัฒนาตน -- บทที่ 6 การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์ -- บทที่ 7 การพัฒนาตนด้านสุขภาพจิต -- บทที่ 8 การพัฒนาตนด้านการทำงานร่วมกัน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยากับการพัฒนาตน -- บทที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาตน -- บทที่ 3 ปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยา -- บทที่ 4 ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา -- บทที่ 5 ธรรมชาติของมนุษย์กับการพัฒนาตน -- บทที่ 6 การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์ -- บทที่ 7 การพัฒนาตนด้านสุขภาพจิต -- บทที่ 8 การพัฒนาตนด้านการทำงานร่วมกัน
หนังสือทั่วไป
314 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
69 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
428 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
ฒ, 359 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาการรู้คิด
 • บทที่ 2 โครงสร้างและการทำงานของสมอง
 • บทที่ 3 การรับรู้
 • บทที่ 4 ความสนใจจดจ่อ
 • บทที่ 5 ความจำ
 • บทที่ 6 หน้าที่บริหารจัดการของสมอง
 • บทที่ 7 ความรู้
 • บทที่ 8 การจินตภาพด้วยภาพ
 • บทที่ 9 ภาษา
 • บทที่ 11 การคิดแก้ปัญหา
 • บทที่ 11 การให้เหตุผลและการตัดสินใจ
หนังสือทั่วไป
262 หน้า
หนังสือทั่วไป
214 หน้า : ตาราง ; 19 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา
 • บทที่ 2 แนวความคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ
 • บทที่ 3 ความแตกต่างระหว่างในบุคคลในการเรียนรู้
 • บทที่ 4 สติปัญญา
 • บทที่ 5 ความถนัด
 • บทที่ 6 การเรียนรู้
 • บทที่ 7 ทฤษฎีการต่อเนื่อง
 • บทที่ 8 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มความเข้าใจ
 • บทที่ 9 การถ่ายโอนการเรียนรู้
 • บทที่ 10 แรงจูงใจ
หนังสือทั่วไป
311หน้า
หนังสือทั่วไป
239 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ความฝันมีความหมาย
 • 2. กลไกการทำงานของความฝัน
 • 3. ทำไมความฝันจึงบิดเบือนความปรารถนาของผู้ฝัน
 • 4. การวิเคราะห์ความฝัน
 • 5. เซ็กส์ในความฝัน
 • 6. ความปรารถนาในความฝัน
 • 7.การทำงานของความฝัน
 • 8. กระบวนการปฐมภูมิและกระบวนการดูแลทุติยภูมิ-การถดถอย 9. จิตไร้สำนึก และความรู้ตัว-ความเป็นจริง
หนังสือทั่วไป
166 หน้า
หนังสือทั่วไป
355 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
198 หน้า
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
587 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(10)-(4), 386 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
353 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
364 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
375 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
332 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
284 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
253 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
388 หน้า
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
486 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • สารบัญรูปภาพ
 • สารบัญแผนผัง
 • บทที่ 1 ความหมายและพัฒนาการของบุคลิกภาพ
 • บทที่ 2 ทฤษฎีแบบและลักษณะนิสัยแห่งบุคลิกภาพ
 • บทที่ 3 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
 • บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้
 • บบที่ 5 กลุ่มทฤษฎีการรู้การคิด
 • บทที่ 6 ทฤษฎีภาวะนิยมและมนุษยนิยม
 • บทที่ 7 ทฤษฎีพุทธจิตวิทยาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • บทที่ 8 บุคลิกภาพและการปรับตัว
 • บทที่ 9 บุคลิกภาพและการเผชิญความเครียดในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 10 บุคลิกภาพและสุขภาพกาย
 • บทที่ 11 บุคลิกภาพและสุขภาพจิต
 • บทที่ 12 ทฤษฎีและแบบจำลองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • บทที่ 13 การประเมินและวัดบุคลิกภาพ
 • บทที่ 14 บุคลิกภาพผิดปกติ
 • บทที่ 15 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
 • บรรณานุกรม
 • ประวัติผู้เขียน
หนังสือทั่วไป
206 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 อวัยวะเพศมนุษย์และการตั้งครรภ์
 • บทที่ 3 ทฤษฎีพัฒนาการ
 • บทที่ 4 หลักการพัฒนาการ
 • บทที่ 5 วัยก่อนคลอด
 • บทที่ 6 วัยทารก
 • บทที่ 7 วัยเด็ก
 • บทที่ 8 วัยรุ่น
 • บทที่ 9 วัยผู้ใหญ่
 • บทที่ 10 วัยชรา
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 อวัยวะเพศมนุษย์และการตั้งครรภ์
 • บทที่ 3 ทฤษฎีพัฒนาการ
 • บทที่ 4 หลักการพัฒนาการ
 • บทที่ 5 วัยก่อนคลอด
 • บทที่ 6 วัยทารก
 • บทที่ 7 วัยเด็ก
 • บทที่ 8 วัยรุ่น
 • บทที่ 9 วัยผู้ใหญ่
 • บทที่ 10 วัยชรา
หนังสือทั่วไป
440 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
324 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
358 หน้า
  หนังสือชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทสารคดี ปี 2537
Note: หนังสือชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทสารคดี ปี 2537
หนังสือทั่วไป
358 หน้า
หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
188 หน้า