หนังสือทั่วไป
416 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(10), 258 หน้า
หนังสือทั่วไป
154 หน้า
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
365 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
121 หน้า
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
121 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
402 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
355 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า
หนังสือทั่วไป
675 หน้า
หนังสือทั่วไป
250 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
461 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
444 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
464 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
349 หน้า
หนังสือทั่วไป
314 หน้า
หนังสือทั่วไป
114 หน้า
หนังสือทั่วไป
ix, 369 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(13) 299 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ตาราง ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
848 หน้า
หนังสือทั่วไป
848 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
373 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
221 หน้า
หนังสือทั่วไป
222 หน้า
หนังสือทั่วไป
230 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
318 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
346 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • บทที่ 2 การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 3 แนวคิดของสื่อและการเมือง
 • บทที่ 4 สงครามแห่งศตวรรษที่ 21
 • บทที่ 5 การออกแบบเว็บไซต์และการนำไปใช้ในกิจกรรมทางการเมือง
 • บทที่ 6 การประเมินและการทดสอบการใช้งานของเว้ฐไซต์
 • บทที่ 7 ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • บทที่ 9 E-Security
 • บทที่ 10 ระบบการชำระเงิน
หนังสือทั่วไป
106 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ
  ชุดปรัชญา-ศาสนา
ชุดปรัชญา-ศาสนา
หนังสือทั่วไป
239 หน้า
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
193 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(12), 187 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ