เรื่องสั้น
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
170 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.