เรื่องสั้น
257 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
278 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
156 หน้า
เรื่องสั้น
141 หน้า
เรื่องสั้น
159 หน้า