เรื่องสั้น
463 หน้า
เรื่องสั้น
358 หน้า
เรื่องสั้น
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  รวมเรื่องสั้นคดี พุ่มรัก พานสิงห์ ชุดที่ 1 เวอร์ชั่น 2
Note: รวมเรื่องสั้นคดี พุ่มรัก พานสิงห์ ชุดที่ 1 เวอร์ชั่น 2
เรื่องสั้น
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  รวมบทความเสริมกำลังใจ
Note: รวมบทความเสริมกำลังใจ
เรื่องสั้น
478 หน้า
เรื่องสั้น
123 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
เรื่องสั้น
144 หน้า
เรื่องสั้น
352หน้า ภาพประกอบ
  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์)ปี 2542 หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่เด็กและเยาวชนควรอ่านจาก สกว.
Note: รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์)ปี 2542 หนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่เด็กและเยาวชนควรอ่านจาก สกว.
เรื่องสั้น
127 หน้า : ภาพประกอบสี
เรื่องสั้น
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เรากรอกอะไรใส่หัวเด็กในห้องเรียน
 • ใครเป็นผู้ดีกรอบสังคม
 • ศาสนากับความเชื่อจะพาเราไปไหน
 • มนุษย์มีความสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตหรือไม่
 • เราสามารถก้าวพ้นสังคมหัวกลวงได้หรือไม่
 • อะไรคือความหมายของชีวิต
เรื่องสั้น
183 หน้า
  รวมเรื่องสั้นรางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538
Note: รวมเรื่องสั้นรางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538
เรื่องสั้น
320 หน้า ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
360 หน้า