เรื่องสั้น
463 หน้า
เรื่องสั้น
358 หน้า
เรื่องสั้น
478 หน้า
เรื่องสั้น
167 หน้า ; 19 ซม.
    โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
Note: โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
เรื่องสั้น
183 หน้า
    โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
Note: โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
เรื่องสั้น
158 หน้า
    โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
Note: โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
เรื่องสั้น
320 หน้า ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
360 หน้า