เรื่องสั้น
284 หน้า ; 21 ซม.

ป่าราบ 2546

เรื่องสั้น
260 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
262 หน้า
เรื่องสั้น
366 หน้า
เรื่องสั้น
123 หน้า ; 21 ซม.

ลมแล้ง / 2546

เรื่องสั้น
136 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
308 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
270 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
304 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
304 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.