นวนิยาย
519 หน้า
นวนิยาย
439 หน้า
นวนิยาย
726 หน้า
    ไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องกรรมและการกลับชาติมาเกิด หรือไม่ก็ตาม วรดา ในชาติภพก่อน ก็ได้กลับมาเกิดเป็น นัทธมน ในชาติภพปัจจุบันแล้วใน ด้วยแรงอธิษฐาน ???เธอกลับมาด้วยแรงอธิษฐาน ด้วยความปรารถนา สุดท้าย ที่ตั่งมั่นก่อนลมหายใจจะหลุดลอยจากร่าง เพื่อ ตอบแทนในสิ่งที่เธอถูกกระทำไว้???
ไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องกรรมและการกลับชาติมาเกิด หรือไม่ก็ตาม วรดา ในชาติภพก่อน ก็ได้กลับมาเกิดเป็น นัทธมน ในชาติภพปัจจุบันแล้วใน ด้วยแรงอธิษฐาน ???เธอกลับมาด้วยแรงอธิษฐาน ด้วยความปรารถนา สุดท้าย ที่ตั่งมั่นก่อนลมหายใจจะหลุดลอยจากร่าง เพื่อ ตอบแทนในสิ่งที่เธอถูกกระทำไว้???
นวนิยาย
506หน้า
นวนิยาย
441 หน้า
นวนิยาย
491 หน้า
นวนิยาย
507 หน้า
นวนิยาย
507 หน้า
นวนิยาย
578 หน้า
นวนิยาย
489 หน้า
นวนิยาย
132 หน้า
นวนิยาย
362 หน้า