นวนิยาย
147 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
185 หน้า : ภาพสีประกอบ
นวนิยาย
172 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
285 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
225 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
253 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
273 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
210 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
วิทยานิพนธ์
(ก-ฎ), 102 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
หนังสืออ้างอิง
172 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.