นวนิยาย
319 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
209 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
276 หน้า : แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
580 หน้า
นวนิยาย
303 หน้า : 21 ซม. ;
นวนิยาย
296 หน้า
นวนิยาย
91 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
328 หน้า
นวนิยาย
436 หน้า
นวนิยาย
503 หน้า
  วรรณกรรมแปลลำดับที่ 151
วรรณกรรมแปลลำดับที่ 151
นวนิยาย
114 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
114 หน้า : ภาพประกอบสี
นวนิยาย
114 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
114 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
146 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
350 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
160 หน้า
นวนิยาย
280 หน้า
นวนิยาย
216 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
216 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
224 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
206 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
208 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
200 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
224 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
192 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
248 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
319 หน้า
นวนิยาย
366 หน้า
  วรรณกรรมแปล ลำดับที่ 238
วรรณกรรมแปล ลำดับที่ 238
นวนิยาย
366 หน้า
  วรรณกรรมแปล ลำดับที่ 238
วรรณกรรมแปล ลำดับที่ 238
นวนิยาย
(8), 608 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
456 หน้า
  วรรณกรรมแปล ลำดับที่ 185
วรรณกรรมแปล ลำดับที่ 185
นวนิยาย
392 หน้า
นวนิยาย
447 หน้า
นวนิยาย
187 หน้า ; 21 ซม.
  รางวัล ALA Wuick Picks for Reluctant Young Adult Readers จากสมาคมห้องสมุดเอมริกัน
Note: รางวัล ALA Wuick Picks for Reluctant Young Adult Readers จากสมาคมห้องสมุดเอมริกัน
นวนิยาย
187 หน้า ; 21 ซม.
  รางวัล ALA Wuick Picks for Reluctant Young Adult Readers จากสมาคมห้องสมุดเอมริกัน
Note: รางวัล ALA Wuick Picks for Reluctant Young Adult Readers จากสมาคมห้องสมุดเอมริกัน
นวนิยาย
202 หน้า ; 21 ซม.
  รางวัล ALA Wuick Picks for Reluctant Young Adult Readers จากสมาคมห้องสมุดเอมริกัน
Note: รางวัล ALA Wuick Picks for Reluctant Young Adult Readers จากสมาคมห้องสมุดเอมริกัน
นวนิยาย
165 หน้า ; 21 ซม.
  รางวัล ALA Wuick Picks for Reluctant Young Adult Readers จากสมาคมห้องสมุดเอมริกัน
Note: รางวัล ALA Wuick Picks for Reluctant Young Adult Readers จากสมาคมห้องสมุดเอมริกัน
นวนิยาย
176 หน้า ; 21 ซม.
  รางวัล ALA Wuick Picks for Reluctant Young Adult Readers จากสมาคมห้องสมุดเอมริกัน
Note: รางวัล ALA Wuick Picks for Reluctant Young Adult Readers จากสมาคมห้องสมุดเอมริกัน
นวนิยาย
(8), 590 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(8), 542 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(10), 692 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(10), 724 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(10), 533 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(10), 533 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(12), 507 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(12), 511 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(12), 489 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(8), 542 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
(8), 522 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
448 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
408 หน้า
นวนิยาย
354 หน้า ; 23 ซม.
นวนิยาย
318 หน้า ; 23 ซม.
นวนิยาย
519 หน้า ; 24 ซม.
นวนิยาย
387 หน้า ; 23 ซม.
นวนิยาย
422 หน้า
  วรรณกรรมแปล
วรรณกรรมแปล
นวนิยาย
239 หน้า
นวนิยาย
(64), 640 หน้า ; 22 ซม.
นวนิยาย
423 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
424 หน้า ; 24 ซม.
นวนิยาย
481 หน้า
  วรรณกรรมแปล ลำดับที่ 188
วรรณกรรมแปล ลำดับที่ 188
นวนิยาย
592 หน้า
นวนิยาย
310 หน้า
นวนิยาย
622 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
(12), 622 หน้า ; 24 ซม.
นวนิยาย
144 หน้า
นวนิยาย
(8), 551 หน้า ; 24 ซม.
นวนิยาย
227 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
426 หน้า
นวนิยาย
374 หน้า
นวนิยาย
536 หน้า
นวนิยาย
296 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
304 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
235 หน้า
นวนิยาย
544 หน้า
นวนิยาย
384 หน้า
นวนิยาย
352 หน้า
นวนิยาย
625 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
488 หน้า
นวนิยาย
527 หน้า
นวนิยาย
520 หน้า
นวนิยาย
488 หน้า
นวนิยาย
603 หน้า ; 23 ซม.
นวนิยาย
602 หน้า ; 24 ซม.
นวนิยาย
603 หน้า
นวนิยาย
440 หน้า
นวนิยาย
327 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
375 หน้า
นวนิยาย
383 หน้า
นวนิยาย
288 หน้า
นวนิยาย
388 หน้า
นวนิยาย
404 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
347 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
398 หน้า
นวนิยาย
518 หน้า
นวนิยาย
567 หน้า ; 24 ซม.
นวนิยาย
101 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
102 หน้า : ภาพประกอบ