หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสืออ้างอิง
512 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
272หน้า
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี
    งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่9-10พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550
Note: งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่9-10พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550
หนังสืออ้างอิง
431 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
964 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
878 หน้า
หนังสืออ้างอิง
878 p.
หนังสืออ้างอิง
2 เล่ม ; 27 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสืออ้างอิง
494 p. col. illus.
หนังสืออ้างอิง
478 p. ; 18 cm.
หนังสืออ้างอิง
2 book