หนังสืออ้างอิง
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
340 p. : ill.col. ; 26 cm.
หนังสืออ้างอิง
147 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.