หนังสืออ้างอิง
184, 640 หน้า ; 27 ซม.
วิทยานิพนธ์
(จ), 137 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
นวนิยาย
733 หน้า
หนังสืออ้างอิง
972 หน้า
หนังสืออ้างอิง
525 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
797 หน้า
  จัดพิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2539
Note: จัดพิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2539
หนังสืออ้างอิง
(ง), 145 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
765 หน้า
หนังสืออ้างอิง
458 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
นวนิยาย
673 หน้า
นวนิยาย
421 หน้า
นวนิยาย
719 หน้า
หนังสืออ้างอิง
[95], 416 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(53), 513 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[86], 388 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[88] 442 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[130], 754 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[69], 329 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[80], 476 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[74], 554 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[94], 414 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[87], 396 หน้า ; 27 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[94], 760 หน้า ; 27 ซม.
นวนิยาย
685 หน้า
นวนิยาย
621 หน้า
หนังสืออ้างอิง
866 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
1056 หน้า
หนังสืออ้างอิง
248 หน้า : ภาพประกอบสี
  คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙
นวนิยาย
206 หน้า
  นักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ.2534
Note: นักเขียนเจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ.2534
นวนิยาย
352 หน้า
หนังสืออ้างอิง
600 หน้า : ภาพประกอบสี ; 36 ซม.
  จัดพิมพ์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
จัดพิมพ์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
หนังสืออ้างอิง
416 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
309 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
448 หน้า
นวนิยาย
586 หน้า
นวนิยาย
395 หน้า
นวนิยาย
255 หน้า
นวนิยาย
321 หน้า
นวนิยาย
238 หน้า
นวนิยาย
640 หน้า
นวนิยาย
531 หน้า
นวนิยาย
48 เล่ม
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
552 หน้า
นวนิยาย
761 หน้า
นวนิยาย
344 หน้า
นวนิยาย
4 เล่ม
นวนิยาย
342 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
xiii, 473 หน้า ; 18 ซม.
หนังสืออ้างอิง
793 หน้า
หนังสืออ้างอิง
388 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิมพ์ พ.ศ. 2539
Note: เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิมพ์ พ.ศ. 2539
นวนิยาย
190 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
111 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
151 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
195 หน้า : ภาพประกอบสี
  วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) จัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าทูลกกระหม่อมถวายเนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
วุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) จัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าทูลกกระหม่อมถวายเนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
นวนิยาย
248 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
190 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
344 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม ; 19 ซม.