นวนิยาย
528 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
236 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
286 หน้า
นวนิยาย
4 เล่ม
นวนิยาย
640 หน้า
    รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ค.ศ.2000
Note: รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ค.ศ.2000
นวนิยาย
332 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
287 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
276 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
296 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
302 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
286 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
304 หน้า ; 21 ซม.