หนังสืออ้างอิง
906 หน้า
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ในคราวอายุครบ 5 รอบ หม่อมหลวงบัว กิติยากร ในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ วันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2512
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ในคราวอายุครบ 5 รอบ หม่อมหลวงบัว กิติยากร ในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ วันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2512
หนังสืออ้างอิง
901 หน้า ; 30 ซม.