หนังสืออ้างอิง
255 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
270 หน้า : ภาพประกอบสี
นวนิยาย
252 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ไผ่แดง / 2541

นวนิยาย
298 หน้า
นวนิยาย
199 หน้า
นวนิยาย
359 หน้า
นวนิยาย
408 หน้า
นวนิยาย
324 หน้า ; 23 ซม.

ไฟ / 2540

นวนิยาย
267 หน้า
นวนิยาย
365 หน้า

ไฟพ่าย / 2553

นวนิยาย
616 หน้า

ไฟมาร / 2555

นวนิยาย
362 หน้า ; 21 ซม.