หนังสืออ้างอิง
400 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. + 1 CD-ROM