หนังสืออ้างอิง
xiii, 473 หน้า ; 18 ซม.
หนังสืออ้างอิง
972 หน้า
หนังสืออ้างอิง
133 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
458 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.