หนังสืออ้างอิง
490 p. : ill. ; 24 cm.
หนังสืออ้างอิง
1,322 p.
หนังสืออ้างอิง
1258 p. ; 22 cm.
หนังสืออ้างอิง
1668 p. : ill.
หนังสืออ้างอิง
1280 p.
หนังสืออ้างอิง
2081 p. + DVD-ROM
หนังสืออ้างอิง
xiv, 1831 p. : ill. (some col.) ; 25 cm. + CD-ROM (4 3/4 in)
หนังสืออ้างอิง
xviii, 317 p. : ill., maps ; 32 cm.

Milk is Life / 2014

หนังสืออ้างอิง
199 p. : ill col. ; 28 cm.
หนังสืออ้างอิง
503 p. : col. ill. ; 25 cm.

Mysterious China 2010

หนังสืออ้างอิง
192 p. col.illus.
หนังสืออ้างอิง
964 หน้า : ภาพประกอบ