นวนิยาย
400 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
455 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
568 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
558 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
438 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
278 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
360 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
335 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
416 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
376 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
392 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
484 หน้า
    รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประขำปี 2534
Note: รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประขำปี 2534