นวนิยาย
340หน้า
นวนิยาย
236 หน้า.

รังหงส์ 2548

นวนิยาย
2 เล่ม.
นวนิยาย
424 หน้า
นวนิยาย
304 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
101 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
102 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
447 หน้า ; 18 ซม.
นวนิยาย
682 หน้า
นวนิยาย
270 หน้า
นวนิยาย
730 หน้า
นวนิยาย
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.