วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
143 p. : Tables ; 30 cm.
    copyright,thesis(M.A.BS)--mahidol university,2001
Note: copyright,thesis(M.A.BS)--mahidol university,2001