วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
279 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศศม.)--มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2546
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศศม.)--มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2546