วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ii), 382 p. ; 28 cm.
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(xi), 339 ; 30 cm.
    Rev.copy, Thesis--University of Birmingham, 2004
Rev.copy, Thesis--University of Birmingham, 2004