หนังสือทั่วไป
364 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
364 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
    เนื้อหาโดยสังเขป เราคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนควรจะได้รู้เนื้อหาสาระของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน รู้จักประเทศทั้ง 10 ประเทศ รู้เรื่องราวเเละสาระต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ตั้งเเต่เริ่มรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนว่ามีการรวมตัวกันได้อย่างไร จนมาเป็นอาเซียนในปัจจุบัน ซึ่งในเล่มได้รวบรว
เนื้อหาโดยสังเขป เราคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนควรจะได้รู้เนื้อหาสาระของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน รู้จักประเทศทั้ง 10 ประเทศ รู้เรื่องราวเเละสาระต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ตั้งเเต่เริ่มรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนว่ามีการรวมตัวกันได้อย่างไร จนมาเป็นอาเซียนในปัจจุบัน ซึ่งในเล่มได้รวบรว