หนังสือทั่วไป
66 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
60 หน้า
หนังสือทั่วไป
106 หน้า
หนังสือทั่วไป
1,170 หน้า ; 27 ซม.
    โครงการตำราฯพิมพ์ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์ในโอกาสที่มีพระชนม์ครบ 80 พรรษา
Note: โครงการตำราฯพิมพ์ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์ในโอกาสที่มีพระชนม์ครบ 80 พรรษา
หนังสือทั่วไป
375 หน้า
หนังสือทั่วไป
107 หน้า
หนังสือทั่วไป
117 หน้า