หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
92 หน้า
หนังสือทั่วไป
73 หน้า ; 22 ซม.
    พิมพ์แจจกเป็นธรรมทานเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ 18 พฤษภาคม 25
พิมพ์แจจกเป็นธรรมทานเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ 18 พฤษภาคม 25
หนังสือทั่วไป
73 หน้า ; 22 ซม.