หนังสือทั่วไป
1330 หน้า
หนังสือทั่วไป
1,145 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
375 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
92 หน้า
หนังสือทั่วไป
32 หน้า
หนังสือทั่วไป
464 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • คำบรรยายเรื่องปฐมเหตุของโลก-ชีวิต
  • สุนทรียภาพในพระพุทธศาสนา
  • พนะพุทธศาสนาในจีนเสรี
  • ประวัติพระไตรปิฎกฉบับจีนพากย์
  • กำเนิดพระพุทธรูปกริ่ง
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
(2) ก-ฉ 270 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.