หนังสือทั่วไป
30 หน้า
หนังสือทั่วไป
214 หน้า ; 24 ซม.