หนังสือทั่วไป
152 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
160 หน้า ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ88ปีวันที่27มีนาคม2542
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ88ปีวันที่27มีนาคม2542
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
267 หน้า ภาพประกอบ แผนผัง
หนังสือทั่วไป
183 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
189 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
627 หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
131 หน้า
หนังสือทั่วไป
314 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
227 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
185 หน้า ตาราง,แผนภูมิ