หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
หนังสือทั่วไป
171 หน้า
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสือทั่วไป
3 เล่ม
หนังสือทั่วไป
50 หน้า ; 18 ซม.