หนังสือทั่วไป
248 หน้า
    สุดยอดนักบริหารแห่งศตวรรษ นิตยสารดังของสหรัฐ ขนานนามเขาว่า พิมพ์เขียวแห่งนักบริหารหนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรคมความคิด วาทะเด็ดของบุคคลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เป็นที่รู้จักทั่วไปในอเมริกา ซึ่งคมความคิด วาทะเด็ด ที่ปรากฏต่อสายตาผู้อ่านในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ต้องการประสบความสำเร็จท
สุดยอดนักบริหารแห่งศตวรรษ นิตยสารดังของสหรัฐ ขนานนามเขาว่า พิมพ์เขียวแห่งนักบริหารหนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรคมความคิด วาทะเด็ดของบุคคลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เป็นที่รู้จักทั่วไปในอเมริกา ซึ่งคมความคิด วาทะเด็ด ที่ปรากฏต่อสายตาผู้อ่านในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ต้องการประสบความสำเร็จท
หนังสือทั่วไป
292 หน้า
หนังสือทั่วไป
298 หน้า
หนังสือทั่วไป
236 หน้า