หนังสือทั่วไป
(จ), 519 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.