หนังสือทั่วไป
(ง), 605 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.