หนังสือทั่วไป
(ข), 550 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.