หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
122 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.