หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(xxii), 181 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
75 หน้า