หนังสือทั่วไป
(23), 322 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
268 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
(10), 183 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
24 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
175 หน้า
หนังสือทั่วไป
273 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(7), 411 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
    จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จัดพิมพ์ตามโครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี