หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชาผู้เป็นที่รักของแผ่นดิน
  • ตามรอยความดี...ต้นแบบที่ล้ำเลิศ เชิดชูพระบารมี
  • ตอนที่ 1 มงคลนาม พลังแผ่นดิน
  • ตอนที่ 2 คำพ่อสอน ดุจพรอันเลิศ
  • ตอนที่ 3 พระราชภารกิจเลิศล้ำ คุณธรรมเลิศล้น