หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
268 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
    View TOC
TOC:
  • สถาบ้นพระมหากษัตริย์ของชาติไทย
  • พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
  • รอยยิ้มของในหลวง
  • แม่ของแผ่นดิน
  • นานาทรรศนะที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว