หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
    ที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองสิริราชสมบัติ50ปีและมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบรอบ30ปี
Note: ที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองสิริราชสมบัติ50ปีและมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบรอบ30ปี
หนังสือทั่วไป
339 หน้า
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.