หนังสือทั่วไป
363 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
459 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
    นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางการค้าสายโบราณ โดยผ่านการสำรวจอย่างรอบด้าน จากจุดตั้งต้นในประเทศจีนไปจนถึงเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่ปลายทาง นำสู่โลกกว้าง ดินแดนอันหลากหลายด้วยวัฒนธรรม และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ Content : บทนำ - - ประวัติศาสตร์ - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - เยี่ยมมอง - - สถานที่ - - ข้อควรรู้ใน
นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางการค้าสายโบราณ โดยผ่านการสำรวจอย่างรอบด้าน จากจุดตั้งต้นในประเทศจีนไปจนถึงเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่ปลายทาง นำสู่โลกกว้าง ดินแดนอันหลากหลายด้วยวัฒนธรรม และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ Content : บทนำ - - ประวัติศาสตร์ - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - เยี่ยมมอง - - สถานที่ - - ข้อควรรู้ใน
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
464 หน้า
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
468 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
102 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
126 หน้า ; 21 ซม.