หนังสือทั่วไป
306 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
130 หน้า