หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
153 หน้า
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : แผยที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
333 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ

นครปฐม 2539

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี

นครพนม / 2539

หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
282 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

น่าน 2539

หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ
  จัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2539
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2539
หนังสือทั่วไป
131 หน้า
หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
256 หน้า
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
  ที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองสิริราชสมบัติ50ปีและมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบรอบ30ปี
Note: ที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองสิริราชสมบัติ50ปีและมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบรอบ30ปี
หนังสือทั่วไป
339 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบสี
  รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539
Note: รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
59 หน้า : ภาพประกอบสี,แผนผัง
  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครบรอบ21ปี 27กุมภาพันธ์2539
Note: เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครบรอบ21ปี 27กุมภาพันธ์2539
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์ทูลเกล้าฯถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539
Note: จัดพิมพ์ทูลเกล้าฯถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539

ลพบุรี / 2539

หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
153 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

สระบุรี 2539

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

สระแก้ว 2539

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี

สุโขทัย 2539

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
391 หน้า
หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
552 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบสี
  เนื่องในงานเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Note: เนื่องในงานเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบสี

เลย / 2539

หนังสือทั่วไป
310 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า แผนที่,ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
59หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
297 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ