หนังสือทั่วไป
222 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    รวมวรรณคดีเรื่องเด่นของไทยที่เปี่ยมอรรถรสลึกล้
รวมวรรณคดีเรื่องเด่นของไทยที่เปี่ยมอรรถรสลึกล้
หนังสือทั่วไป
306 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
735 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ
    กวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวง(รางวัลที่1)ครั้งที่15
Note: กวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวง(รางวัลที่1)ครั้งที่15