หนังสือทั่วไป
143 หน้า
หนังสือทั่วไป
194 หน้า ; 21 ซม.
    พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมบรรณาการ
พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมบรรณาการ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
157 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
Note: เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
Note: เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
Note: เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
หนังสือทั่วไป
155 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
Note: เรื่องสั้นยอดนิยมตลอดกาลของ "แพรเยื้อไม้"
หนังสือทั่วไป
264 หน้า