หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
371 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
371 หน้า
หนังสือทั่วไป
61 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
    ที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองสิริราชสมบัติ50ปีและมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบรอบ30ปี
Note: ที่ระลึกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองสิริราชสมบัติ50ปีและมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบรอบ30ปี
หนังสือทั่วไป
76 หน้า
หนังสือทั่วไป
339 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบสี
    รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539
Note: รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
735 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
124 หน้า
หนังสือทั่วไป
133 หน้า
หนังสือทั่วไป
349 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
243 หน้า ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
342 หน้า
หนังสือทั่วไป
64 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
131 หน้า
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.