หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
64 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
202 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
212 หน้า ภาพประกอบ,ตาราง
  เนื่องในโอกาสครบรอบ18ปี มสธ. ครบรอบ14ปี รัฐศาสตร์
Note: เนื่องในโอกาสครบรอบ18ปี มสธ. ครบรอบ14ปี รัฐศาสตร์
หนังสือทั่วไป
130 หน้า 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
59หน้า ภาพประกอบสี

นครปฐม 2539

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี

น่าน 2539

หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบสี

สระบุรี 2539

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

สระแก้ว 2539

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
34 หน้า.
หนังสือทั่วไป
40 หน้า.
หนังสือทั่วไป
50 หน้า.
หนังสือทั่วไป
262หน้า
หนังสือทั่วไป
186 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
149 หน้า
หนังสือทั่วไป
402 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
371 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
252 หน้า
หนังสือทั่วไป
291 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
383 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
243 หน้า ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
149 หน้า
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ตาราง ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
203 หน้า
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
261 หน้า
  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 50 ปี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 50 ปี วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539
หนังสือทั่วไป
61 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
297 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
144 หน้า
หนังสือทั่วไป
142 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
134 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
472 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
122 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
166 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า
หนังสือทั่วไป
431 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
81 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ภาพประกอบ
  ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 24 ปี กาญจนาภิเษกวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2539
Note: ที่ระลึกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 24 ปี กาญจนาภิเษกวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2539
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
380 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
524 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
347 หน้า
  หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา
Note: หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบสี
  รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539
Note: รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2539
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
242 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
309 หน้า
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
173 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
339 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
153 หน้า
หนังสือทั่วไป
306 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
130 หน้า
หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
69 หน้า
หนังสือทั่วไป
724 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
  กาญจนาภิเษกสมโภชในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 27 พ.ค. 39
กาญจนาภิเษกสมโภชในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 27 พ.ค. 39
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
34 หน้า
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.